Treći geostrateški forum - GEOFOR

Rat u Ukrajini i izbjeglička kriza u Europi

Rat zbog teritorija,hrane,energije i stanovništva

Zagreb, 17. studenog 2023., Kuća Europe

U organizaciji Instituta za europske i globalizacijske studije, digitalni think tank

 

ORGANIZATOR

Institut za europske i globalizacijske studije

PARTNERI

Institut za migracije i narodnosti Zagreb
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Europski parlament

GEOFOR 2023.

Određenje, koncept i ciljevi Foruma

Određenje

Geostrateški forum utemeljen je u Zagrebu 2020. godine s ciljem da analizira i konceptualizira rezultate Mediteranskog poljoprivrednog foruma, Foruma ICT i društvo te Međunarodnog energetskog foruma u kontekstu geopolitike te tako dodatno artikulira predstavljene javne politike u kontekstu nove društvene paradigme u globalnom društvu rizika. Geostrateški forum se temelji na dosadašnjim rezultatima IEGS-a.

Koncept

Geostrateški forum polazi od pretpostavke da je u tijeku rekonstrukcija stare geopolitički slike svijeta te shodno tome pokušaj uspostavljanja nove. U okviru nove geopolitičke slike svijeta s početka 21. stoljeća doći će do novog/drugačijeg pozicioniranja EU u odnosu na SAD, Kinu i Rusiju. U tom kontekstu Geostrateški forum je mjesto rasprava i analiza novog koncepta multipolarnosti u svijetu. U okvirima nove geopolitičke slike svijeta fokus je na populaciji, hrani, energiji i ICT tehnologiji, klimatskim promjenama kontekstu globalnog društva rizika.

Ciljevi

Promovirati značenje geostrategije / geopolitike u kontekstu nove društvene paradigme, kako unutar akademskog sektora tako i šire javnosti, s posebnim naglaskom na javni i državni sektor. Forum pruža jasne i artikulirane koncepte i rješenja problema koja se tiču javnih politika IT-a, energetike i mediteranske poljoprivrede, kako na lokalnoj i regionalnoj tako i na međunarodnoj razini. Geostrateški forum polazi od pretpostavke identificiranja ključnih pitanja te pruža okvir za politički neovisne rasprave o javnim politikama, strateškim i sigurnosnim trendovima u geopolitici 21. stoljeća determiniranoj različitim rizicima. Sintetiziranje i analiziranje prijedloga javnih politika ostalih foruma s pozicije geopolitike.

Paneli Foruma

Riječ voditelja Foruma

Mislav Vušković

Ukrajinski sukob, tj. ruska agresija na Ukrajinu događaj je od epohalne važnosti. Njegova prijelomnost ne proizlazi samo iz šoka i čuđenja zbog novog rata na europskom tlu, već prije svega iz toga da je riječ o konkretnoj, bolno opipljivoj manifestaciji promjene geopolitičke paradigme i poretka.

Ta promjena je na poseban način bolna i otrežnjujuća za Europu i Europsku uniju. Ako geopolitiku slobodno definiramo i shvatimo kao projekciju shvaćanja nužnosti vlastitog identiteta u povijesnom vremenu i prostoru u kombinaciji s trenutnim okolnostima i povijesnim konstantama, vidimo da Europa tu nažalost nema što raditi.

Europa je nakon Drugog svjetskog rata svjesno odustala od svoje uloge kao aktera u povijesnim procesima, te je tu brigu prenijela na SAD. Proces europskih integracija i protok vremena učinili su svoje i Europa je prestala biti sposobna za povijesno mišljenje; neke stvari, među kojima i rat na europskom tlu, postali su nezamislivi. Izvana zaštićena sigurnosnim kišobranom SAD-a, a iznutra isprepletena integracijskim procesima, Europa nije uočila nastanak nove geopolitičke paradigme, uzdizanja povijesnih nacionalnih država/civilizacija koje su, ukorijenivši se, pomirivši se i prihvativši svoju prošlost, sva njena svjetla i sjene – nešto što Europa nikada nije napravila – krenule u novi povijesni hod koji se najplastičnije ogleda u oživljenim pretenzijama na nove-stare teritorije, resurse i ljude.

Fokalna točka konkretne manifestacije svega navedenoga jest 24. veljače 2022., emblematski datum paradigmatskog geopolitičkog obrata.

Promatrajući fenomen kao dokaz nove društvene paradigme i društva rizika u kojem živimo, nadaju nam se tri aspekta sadašnjeg stanja koja se mogu formulirati kao tri pitanja:

  • Zašto se sve to dogodilo?
  • Što je s ljudima, žrtvama tog sukoba?
  • Ako se to dogodilo u Ukrajini, može li se to ponoviti i drugdje? Može li se to dogoditi i nama?

Na ta pitanja, u nikada prikladnijem ambijentu Kuće Europe, odgovore će dati treće izdanje GEOFOR-a.

Rat u Ukrajini i izbjeglička kriza u Europi

Mislav Vušković

Ukrajinski sukob, tj. ruska agresija na Ukrajinu događaj je od epohalne važnosti. Njegova prijelomnost ne proizlazi samo iz šoka i čuđenja zbog novog rata na europskom tlu, već prije svega iz toga da je riječ o konkretnoj, bolno opipljivoj manifestaciji promjene geopolitičke paradigme i poretka.

Ta promjena je na poseban način bolna i otrežnjujuća za Europu i Europsku uniju. Ako geopolitiku slobodno definiramo i shvatimo kao projekciju shvaćanja nužnosti vlastitog identiteta u povijesnom vremenu i prostoru u kombinaciji s trenutnim okolnostima i povijesnim konstantama, vidimo da Europa tu nažalost nema što raditi.

Europa je nakon Drugog svjetskog rata svjesno odustala od svoje uloge kao aktera u povijesnim procesima, te je tu brigu prenijela na SAD. Proces europskih integracija i protok vremena učinili su svoje i Europa je prestala biti sposobna za povijesno mišljenje; neke stvari, među kojima i rat na europskom tlu, postali su nezamislivi. Izvana zaštićena sigurnosnim kišobranom SAD-a, a iznutra isprepletena integracijskim procesima, Europa nije uočila nastanak nove geopolitičke paradigme, uzdizanja povijesnih nacionalnih država/civilizacija koje su, ukorijenivši se, pomirivši se i prihvativši svoju prošlost, sva njena svjetla i sjene – nešto što Europa nikada nije napravila – krenule u novi povijesni hod koji se najplastičnije ogleda u oživljenim pretenzijama na nove-stare teritorije, resurse i ljude.

Fokalna točka konkretne manifestacije svega navedenoga jest 24. veljače 2022., emblematski datum paradigmatskog geopolitičkog obrata.

Promatrajući fenomen kao dokaz nove društvene paradigme i društva rizika u kojem živimo, nadaju nam se tri aspekta sadašnjeg stanja koja se mogu formulirati kao tri pitanja:

  • Zašto se sve to dogodilo?
  • Što je s ljudima, žrtvama tog sukoba?
  • Ako se to dogodilo u Ukrajini, može li se to ponoviti i drugdje? Može li se to dogoditi i nama?

Na ta pitanja, u nikada prikladnijem ambijentu Kuće Europe, odgovore će dati treće izdanje GEOFOR-a.

Rat u Ukrajini i izbjeglička kriza u Europi

Pridružite nam se na GEOFOR-u 2023.!