Povijest Foruma

O Forumu

Prve godine, a sada već možemo govoriti i desetljeća, 21. stoljeća pokazali su nam kako geopolitika doživljava veliki povratak u našu stvarnost. Nakon jednopolarnog zareza prvih godina poslije pada Berlinskog zida, događaji ovog stoljeća redali su se jedan za drugim kao katalizatori i nagovještaji promjene geopolitičke epohe i poretka u kojem živimo. 

Geopolitika sadašnjeg trenutka nam ponovno pokazuje, parafrazirajući Winstona Churchilla, kako vidimo to dalje u budućnost, što se dalje zagledamo u prošlost. Žrtve smo, nietzscheovski rečeno, vječnog vraćanja istog, povratka u geopolitiku 19. stoljeća, u kojoj se velike nacionalne države, ovog puta okupljene oko velikih civilizacijsko-prostornih osi, bore za svoje interesne sfere. Upravo se radi toga geopolitika nameće kao ključ razumijevanja procesa koji se ne odvijaju samo ovdje i sada, već imaju svoj povijesni hod, transhistorijski su.

S tim na umu, i treće izdanje geopolitičkog foruma bavit će se aktualnim pitanjima ukrajinskog sukoba, njegovim uzrocima, posljedicama, te će nastojati dati interpretativni okvir koji će poslužiti ne samo za razumijevanje, već i za djelovanje po pitanju trenutnih geopolitičkih silnica i njihovih posljedica.

1.Nova geopolitika i geostrategija 21.stoljeća

2. Multipolarni svijet u 21. stoljeću , nova geopolitika i uloga velesila.Igra velesila i rizici igre

3. Globalno društvo rizika

4.Tehnološki rizici i njihova geopolitička dimenzija uključujući cyber i hibridno ratovanje

5. Hrana i energija kao geopolitičko oružje u globalnom društvu rizika

Dizajn Foruma

6. Ratovi za energiju,hranu i teoritorij u novom geopolitičkom preslagivanju

7. Prisilne migracije i izbjeglištvo

8. Klimatske promjene i klimatske migracije

9. Nova geopolitika i upravljanje globalnim društvom rizika

Protekli Forumi

2021.

Geopolitika rizika u globalnom društvu 21.stoljeća

PANELI
1.Izazovi neuravnotežene multipolarnosti i geopolitički rizici
2.Od geopolitike do geo-interneta: digitalne granice, tehnološki identiteti, sekuritizacija nacionalnih virtualnih prostora i geopolitički rizici
3.Budućnost europske sigurnosti u globalnom društvu rizika

2022.

Globalne klimatske promjene u društvu rizika

PANELI
1.Sigurnost okoliša: teorijski koncepti, prostorni prikazi
2.Migracijski procesi, upravljanje migracijama i budući trendovi vezani uz okoliš
3.Sigurnost opskrbe energijom i hranom – odgovor Europske unije

Naši medijski partneri