GEOFOR – Drugi geostrateški forum
 
Globalne klimatske promjene u društvu rizika
 
4. studeni 2022.

Zagreb, Kuća Europe, Ul. Augusta Cesarca 4, 10000, Zagreb

 
 
PROGRAM

12:00  Otvaranje skupa, pozdravne riječi organizatora

Prof.dr.sc. Anđelko Milardović, idejni začetnik GEOFOR-a, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb i Institut za europske i globalizacijske studije,digitalni think tank

Dr.sc.Marina Perić-Kaselj,viša znanstvena suradnica i ravnateljica,Institut za migracije i narodnosti,Zagreb

Dr.sc. Aleksandar Vukić, predsjednik  ZV ,Institut za migracije I narodnosti ,Zagreb

Izv.prof.dr.sc.Marta Zorko,voditeljica platforme GEOFOR-a,Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu

12:15 – 13:30  PRVI PANEL

Sigurnost okoliša: teorijski koncepti, prostorni prikazi i svakodnevna praksa

Moderator: doc. dr. sc. Mladen Maradin, Geografski odsjek – PMF Sveučilišta u Zagrebu

Dr.sc.Dunja Mazocco-Drvar,Uprava za klimatske aktivnosti,Ministarstvo gospodarstva i održiva razvoja Republike Hrvatske(Tbc)

Dr.sc. Krešo Pandžić, pročelnik sekcije za klimu HAZU-u

Dr. sc. Tanja Likso, Voditeljica Službe za obradu i kontrolu podataka, Državni hidrometeorološki zavod

13:30 – 14:45  DRUGI PANEL

Migracijski procesi, upravljanje migracijama i budući trendovi vezani uz okoliš

Moderator: Mislav Vušković,Institut za europske i globalizacijske studije

Plenarno predavanje

Prof.dr.sc. Marita Brcic-Kuljiš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu(Zoom)

Upravljanje migracijama  i održivi razvioj  u kontekstu klimatskih promjena

Prof.dr.sc. Anđelko Milardović, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Prof.dr.sc. Marita Brcic-Kuljiš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu(Zoom)

Goran Džidić, doktorand Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Andrea Bilandžija, doktorandica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

 

14:45 – 15:15 stanka za kavu

15:15 – 16:50 TREĆI PANEL

Plenarno predavanje
Andrea Čović Vidović, voditeljica medija, Europska komisija u Hrvatskoj

Sigurnost opskrbe energijom i hranom – odgovor Europske unije

Sigurnost, okoliš i strateški resursi

Moderator doc.dr.sc. Borna Zgurić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc. Jelena Lončar, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

Doc. dr.sc. Tonći Prodan, Odsjek za forenzične znanosti, Sveučilište u Splitu (Zoom)

Izv.prof.dr.sc Vladimir Ajzenhamer, Fakultet za sigurnost, Sveučilište u Beogradu(Zoom)

Dr.sc. Mihajlo Kopanja, Fakultet za sigurnost, Sveučilište u Beogradu (Zoom)

Dr.sc. Monika  Begović, Predsjednica Atlantskog vijeća Hrvatske

Radi izvanrednih komunikacijskih aktivnosti Europske komisije početak programa odgađa se na 12.00 sati